Pont du Gard

Lea Šambar, Pont du Gard, 2015, sepia svinčnik na krem papirju, 21 x 29.7 cm